MENU

Faculty & Staff

 

Faculty

Japanese Language Educational Research Team

NISHIGUCHI, Koichi
MURAOKA, Takako
YOSHINAGA, Mioko
OTANI, Shinya
NAMBA, Koji
NISHIMURA, Kenichi
FUKURA, Naoko
HAN, Heesun
SEI, Yoko

Short-term Program Team

KONDO, Sachihiko
ISHIKURA, Yukiko
NAKANO, Ryoko

Intercultural Exchange and Advising Research Team

ARIKAWA, Tomoko
UOSAKI, Noriko
OKAMOTO, Sachi

Staff

Japanese Language Educational Research Team

 • Staff: Ms. TAKAMORI, Yoshiko
 • Staff: Ms. KATSUYA, Tomoko

Short-term Program Team

 • Staff: Ms. OZEKI, Hiroko
 • Staff: Ms. WATANABE, Yumiko
 • Staff: Ms. KAKIZUKA, Yasuko
 • Staff: Ms. KASHIWABARA, Misao
 • Staff: Ms. KOKABU, Aki

Intercultural Exchange and Advising Research Team

 • Student Advisor: Ms. MIYOSHI, Emi (Suita IRIS)
 • Student Advisor: Ms. AMI, Hitomi (Suita IRIS)
 • Student Advisor: Ms. OONO, Nanae (Suita IRIS) 
 • Student Advisor: Ms. KISHIBE, Noriko (CIEE Toyonaka Branch)
 • Student Advisor: Ms. YAMAGISHI, Miho (CIEE Toyonaka Branch)
 • Student Advisor: Ms. MURATA, Izumi (CIEE Minoh Branch)

Support Office for International Students and Scholars

 • Staff: Ms. KITANO, Chie
 • Staff: Ms. KELLEY, Yuko
 • Staff: Ms. YAMASHITA, Yuka
JAPANESE Osaka University

Center for International Education and Exchange

Intercultural Collaboration Hall, Osaka University
1-1 Yamada, Suita, Osaka 565-0871 Japan